Barry Flanagan

Sculpture et Dessin / Sculpture and Drawing

Nice: Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain
6 December 2002 – 25 May 2003

Installation Views


Photo: Courtesy of Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain and The Estate of Barry Flanagan

Photo: Courtesy of Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain and The Estate of Barry Flanagan

Photo: Courtesy of Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain and The Estate of Barry Flanagan

here